Vanliga frågor

Beställ billig el
Hur tecknar jag ett elavtal lättast?

Lättast och snabbast är via vår hemsida. Om du fyllt i alla textrutor och valt ditt avtal klickar du på ”teckna avtal”. Då får vi in avtalet omgående och en avtalsbekräftelse skickas ut till dig via e-post. Önskar du teckna avtal via telefon ring 010 – 212 10 90.

Kan jag teckna ett avtal utan ett 18 siffrigt anläggnings-id?

Det är fullt möjligt, dock går processen snabbare och ditt avtal har större chans att gå igång på önskat datum. Vi kan inte garantera ditt uppstartsdatum om vi inte får ditt anläggnings-id.

När kan mitt nya avtal starta?

Om du angett ett datum samt anläggnings-id så tar det 14 dagar för oss att starta upp ditt avtal. Gäller det en inflytt se nedan.

Jag ska flytta, hur gör jag?

Får vi reda på inflyttsdatumet innan du flyttar in så kan vi sätta igång ditt elavtal på själva inflyttsdatumet, dock behöver vi det oftast 7 dagar innan önskad leveransstart. Detta för att hinna ta reda på anläggnings-ID och hinna söka leveransstarten hos nätägaren. Om du redan har flyttat in och inflyttsdatumet har passerat så tar det 14 dagar för oss att starta upp.

Vid utflytt

Vid utflytt är det ditt nätavtal som avslutas. Det innebär att du som kund tecknar ett nytt avtal med oss på din nya adress. Det gör du enkelt via vår hemsida med din nya adress.

Hur kan era fastpriser vara så låga?

Vi kämpar dagligen med att pressa våra fastpriser på Internet. Priserna du ser på vår hemsida är priserna du får på ditt avtal. Jämfört med de stora  elbolagen är vi snabbfotade och utmanade med våra priser varje dag. Vi äger inte någon infrastruktur som kostar pengar att underhålla och vi har ingen egen kostsam energiproduktion. Därför kan vi hålla så låga priser.

Vad är Miljöfaktura® / samlingsfaktura?

Samlingsfaktura är en tjänst vi erbjuder er för att du som kund ska får en samlad elkostnad. Alltså där både nätavgift och elförbrukning kommer på en faktura. På nätfakturan finns fasta avgifter för elnätsavgifter, energiskatten och elöverföringen. Svealands Elbolag levererar och fakturerar endast den faktiska elförbrukningen. Med en samlingsfaktura får du som kund en enda faktura med ett enda belopp att betala. Om du har fler anläggningar på antingen samma adress eller olika adresser kan vi samfakturera även dem. Det finns idag inga begränsningar för antalet anläggningar eller fakturor som vi kan knyta ihop på en enda samlingsfaktura.

Hur anmäler jag e-faktura/autogiro?

Vi hjälper er mer än gärna att anmäla autogiro eller e-faktura.

  1. För autogiro e-posta in dina bankuppgifter såsom bank, clearing och kontonummer. Om du vill ha e-faktura räcker det med vilken bank du har. Vi behöver även ett personnummer/kundnummer så att vi hittar er i vårt system. E-posta till kundservice@svealandselbolag.se.
  2. Vill du hellre ringa in och lämna dina bankuppgifter ring 010 – 212 10 90.
  3. Vi skickar helst inte ut en autogiroblankett per post. Detta då det är säkrare kommunikation via e-post eller telefon samt mycket snabbare hantering.
Jag har fått ett välkomstbrev från er

Om du som kund har tecknat ett avtal antingen direkt via hemsida, via telefon eller via någon av våra återförsäljare skickar vi ut ett välkomstbrev i antingen brev, e-post eller sms form. Detta är ren information och ingenting som du behöver svara på om allting stämmer.

Jag har fått ett elavtalsförslag från er

Om du har fått ett elavtalsförslag ifrån oss på Svealands Elbolag så är detta ett erbjudande att teckna ett elavtal via brev från oss. Då det är ett elavtalsförslag finns det inget tvång att skriva på utan det är endast ett förslag. Vi skickar ut dessa enligt adressändringslistor och vet inte ifall det finns eller inte finns ett befintligt avtal på adresserna dessa skickas till.

När skickas fakturorna från Svealands Elbolag?

Vi skickar fakturorna ungefär den 12:e varje månad eller snarast efter vi har fått in mätvärden samt nätfakturorna från de svenska nätbolagen.

Kan jag se min förbrukning och mina fakturor online?

Det finns en inloggning ni kan få först efter ni blivit fakturerade, där ni med BankID kan logga in och se era fakturor. Förbrukning finns också på fakturorna men vi har endast mätningarna vi får månadsvis ifrån ert nätbolag, önskar ni mer detaljerad information om er förbrukning hänvisar vi er till ert nätbolag som äger mätarna. På Mina Sidor kan ni även se era nätfakturor om ni har tjänsten Miljöfaktura.

Vad är ett elnätsavtal?

Du som konsument och företag behöver ha ett elnätavtal för att kunna ha ett elhandelavtal. Nätavtalet tecknas via det lokala elnätsbolaget och du måste ha detta abonnemang för att vi ska kunna leverera elen till er. Elnätsavtal och elhandelsavtal måste stå på samma person/organisationsnummer. Dock samfakturerar vi gärna era elnät och elhandelsfakturor med tjänsten Miljöfaktura.

Varför upplever jag att min elnätskostnad är så hög?

Elnätsbolagen har höjt sina priser de senast 10 åren. På din elnätsfaktura har du en fast månadsavgift. Utöver det finns det en rörlig del som kallas för elöverföring. Denna kan vara allt ifrån ett par ören till många ören, detta beroende på vilken elnätsägare du har. Här får du en kostnad per kWh som överförs hem till din fastighet. Det är alltså inte en elkostnad utan en överföringsavgift på den elen som du köper av Svealands Elbolag. Förutom dessa avgifter har du elskatt och sedan moms. Det är statliga avgifter. Dessvärre kan man inte påverka någon av de avgifter som din elnätsfaktura innehåller.

Statliga Svenska kraftnät höjde avgiften för elförbrukning 1 januari 2021

Svenska kraftnät, även förkortat SvK, är den myndighet som äger det svenska stamnätet och ansvarar för att Sveriges elöverföringssystem är säkert.
SvK styr och övervakar Sveriges elsystem dygnet runt för att säkerställa systemdriften. Kostnaderna för drift och underhåll läggs på elpriset för alla elkunder i Sverige. Nu höjs den så kallade förbrukningsenergiavgiften, som är till för att säkerställa att inmatning och uttag av el alltid är i balans.

Varför höjs förbrukningsenergiavgiften?
Balansen mellan inmatning och uttag av el säkerställs genom att Svenska kraftnät köper in reserver av el. Kostnaderna för att kunna använda och administrera dessa har ökat de senaste åren.

För vem höjs förbrukningsenergiavgiften?
Alla som har ett elabonnemang i Sverige får höjd avgift.

Hur stor blir ökningen av avgiften?
Ökningen blir ca 0,27 öre/kWh inkl moms. För en lägenhetskund med en årsförbrukning runt 5 000 kWh innebär det omkring 13 kr mer per år. För en villakund med en årsförbrukning på 15 000 kWh blir det cirka 38 kr extra per år inkl moms. En företagskund med en årsförbrukning på 50 000 kwh får betala cirka 100 kr extra per år exklusive moms. Avgiften ingår i elpriset och är inte specificerad på fakturan. Har du timprisavtal syns SvK avgiften på en egen rad.

Men SvK:s avgifter finns ju även i mitt elnätsabonnemang?
SvK har flera olika avgifter, vissa av avgifterna läggs på elförbrukningen och andra på elnätet. Avgifterna för elnätet skall främst täcka utbyggnaden av stamnätets ledningar och kraftstationer. SvK avgiften är ingen extra avgift från Svealands Elbolag AB utan en statlig avgift som Svealands Elbolag AB ej kan påverka eller plocka bort.