Elursprung

Välj ursprunget på din el

Billig el till privatpersoner och företag. Ganska enkelt egentligen. Vi har valt att synas på Sveriges jämförprissajter för att lätt kunna jämföras med andra elbolag. Med 20 år i branschen vet vi vad som är rätt för dig och ditt energibehov.

Beställ billig el

SverigeMix - Ingår i grundavtal

Svenska residualmixen bygger på den totala Nordiska energianvändningen. Den är densamma för samtliga svenska elhandelsbolag.

Den nordiska residualmixen för 2019 består av 5,31 procent förnybart producerad el, 48,17 procent kärnkraftsproducerad el och 46,52 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 338,53 g/CO2 per kWh.

 • Förnybar kraft 24,79% 24,79%
 • Kärnkraft 39,77% 39,77%
 • Fossila bränslen 35,43% 35,43%

Vattenkraft - Tillval

Vattenkraft är energi som uppstår då vatten är i rörelse.  Den vanligaste tekniken är vattenkraftverk som utgör cirka 40 % av elproduktionen i Sverige.

Ursprungsgaranti
100% av ursprungsmärkningen baseras på annullering av ursprungsgarantier. Det betyder 0,000g/kWh i utsläpp av koldioxid och 0,000g/kWh i utsläpp av kärnbränsleavfall. 100% förnybart, 0% kärnkraft & 0% fossilt.

 • Förnybar kraft 100% 100%
 • Kärnkraft 0% 0%
 • Fossila bränslen 0% 0%

Solkraft - Tillval

Solkraft är energi som utvinns direkt från solens strålning. Den vanligaste tekniken är solceller som utgör mindre än 1 % av elproduktionen i Sverige.

Ursprungsgaranti
100% av ursprungsmärkningen baseras på annullering av ursprungsgarantier. Det betyder 0,000g/kWh i utsläpp av koldioxid och 0,000g/kWh i utsläpp av kärnbränsleavfall. 100% förnybart, 0% kärnkraft & 0% fossilt.

 • Förnybar kraft 100% 100%
 • Kärnkraft 0% 0%
 • Fossila bränslen 0% 0%

Vindkraft - Tillval

Vindkraft är energi som uppstår då varierande solinstrålning och uppvärmning från solen medför tryckskillnader i atmosfären. Detta i sin tur gör att stora luftmassor börjar röra sig och skapar vindar.  Den vanligaste tekniken är vindkraftverk som utgör lite mer än 10 % av elproduktionen i Sverige.

Ursprungsgaranti
100% av ursprungsmärkningen baseras på annullering av ursprungsgarantier. Det betyder 0,000g/kWh i utsläpp av koldioxid och 0,000g/kWh i utsläpp av kärnbränsleavfall. 100% förnybart, 0% kärnkraft & 0% fossilt.

 • Förnybar kraft 100% 100%
 • Kärnkraft 0% 0%
 • Fossila bränslen 0% 0%

Kärnkraft - Tillval

Kärnkraft är energi som utvinns ur atomkärnor. Den vanligaste tekniken är kärnkraftverk som utgör cirka 40 % av elproduktionen i Sverige. Svealands Elbolag anser att Kärnkraft är en ren energikälla och att denna energikälla behövs som bas-energi källa i Sverige. Framför allt vintertid när andra elkällor står stilla.

Ursprungsgaranti
100% av ursprungsmärkningen baseras på annullering av ursprungsgarantier. Det betyder 0,000g/kWh i utsläpp av koldioxid och 0,002g/kWh i utsläpp av kärnbränsleavfall. 0% förnybart, 100 % kärnkraft & 0% fossilt.

 • Förnybar kraft 0% 0%
 • Kärnkraft 100% 100%
 • Fossila bränslen 0% 0%