Svealands Elbolag

Prispressarna på elmarknaden
Beställ billig el

Trygghet i fokus

Svealands Elbolag är ett elbolag som har elkunder över hela Sverige. Grundpelarna i bolaget är från flera svenska och nordiska elbolag. Sedan elmarknaden avreglerades på 1990-talet har personalen och ledningen levererat el till det svenska folket. Styrkan i Svealands Elbolag ligger i snabba beslutsvägar och att allt fokus ligger på kunden och kundens behov. Ingen elkund ska behöva betala för mycket för sin el. Med vår långa erfarenhet vet vi hur vi ska hantera elmarknaden för att just ditt elpris ska bli det lägsta vid varje tillfälle.

Varje kWh räknas

Varje kWh och varje liten kund har stor betydelse. För oss är du som kund enormt viktig och därför lägger vi stor vikt på varje avtal som tecknas hos oss.  Vi har allt från små lägenhetskunder till stora företag med väldigt hög förbrukning. I varje läge prispressar vi ditt elpris mot marknaden.

 

Valet är ditt

Som elbolag så har vi ett val. Val att antingen göra som elbranschen alltid har gjort eller helt enkelt göra saker och ting lite annorlunda. Nu ger vi dig som slutkund möjligheten att själv välja din elkälla.

I grund och botten så är den billigaste elen för slutkonsumenter i Norden en residiualmix som består av 35,43% fossila bränslen. Den består även av kärnkraft. Dock är det alltid upp till slutkunden om han eller hon vill lägga de där extra kronorna på en ännu renare elkälla. Valet är alltså ditt som konsument.